baner2
baner1

Kỹ năng bảo vệ chăm sóc trẻ em

Tải thêm

VĂN BẢN

STTSố văn bảnTên văn bảnNgày ban hànhDownload
1Công ước số 138Công ước về Tuổi tối thiểu được đi làm việc, 197316/04/2010Tải về
2Công ước số 182Công ước Nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999 15/03/2010Tải về
3Công ước Quốc tế về Quyền trẻ emCông ước Quốc tế về Quyền trẻ em02/09/1990Tải về