STTSố văn bảnTên văn bảnNgày ban hànhDownload
1Công ước số 138Công ước về Tuổi tối thiểu được đi làm việc, 197316/04/2010Tải về
2Công ước số 182Công ước Nghiêm cấm và hành động khẩn cấp xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất, 1999 15/03/2010Tải về
3Công ước Quốc tế về Quyền trẻ emCông ước Quốc tế về Quyền trẻ em02/09/1990Tải về